Innkalling til GF 2015

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK SKOGKATTRING
LØRDAG 14. MARS 2015 I GRORUD SAMFUNNSHUS

Generalforsamlingen avvikles umiddelbart etter skogkattmesterskapet.
Forhåndsstemmer og fullmakter godkjennes i henhold til vedtektenes §16.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen
4. Valg av tellekorps inntil 3 personer
5. Årsberetning 2014/2015. Arbeidsplan for 2015/2016
6. Regnskap og budsjett
7. Fastsettelse av kontingent
8. Innkomne forslag
9. Valg
Personer til pkt 2, 3 og 4 kan ikke være medlemmer av styret.

Følgende verv er på valg i 2015
Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Økonomiansvarlig for 2 år
Ett styremedlem for ett år
Ett styremedlem for 2 år
To varamedlemmer for ett år
Revisor
Valgkomité på tre medlemmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s