Innkalling til GF 2017

Det innkalles til generalforsamling i Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, Kalbakken umiddelbart etter skogkattmesterskapet

lørdag 23 september 2017

SAKSLISTE

1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av ordstyrer
3 Valg av referenter og to til å undertegne protokollen
4 Valg av tellekorps
5 Årsberetning 2016/2017 og arbeidsplan 2017/2018
6 Regnskap og budsjett
7 Fastsettelse av kontingent
8 Innkomne forslag
9 Valg

Følgende verv er på valg i år:
Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Økonomiansvarlig for 2 år
To styremedlemmer for 2 år
To varamedlemmer for 1 år
Revisor for 1 år
Valgkomité for 1 år

Med vennlig hilsen
for styret i Skogkattringen
Anniken Kjelstrup

 


Skogkattringen, regnskap

Revisjon regnskap 2016 Norsk Skogkattring

Årsrapport 20162017

Arbeidsplan for styret i Norsk Skogkattring i tidsrommet 2017-2018