Innkalling til GF lørdag 12. mars 2016

Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, Kalbakken

Årets generalforsamling avholdes
umiddelbart etter skogkattmesterskapet i Grorud samfunnshus

SAKSLISTE
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av ordstyrer
3 Valg av referenter og to til å undertegne protokollen
4 Valg av tellekorps
5 Årsberetning 2014/2015 og arbeidsplan 2016/2017
6 Regnskap og budsjett
7 Fastsettelse av kontingent
8 Innkomne forslag
9 Valg

Følgende verv er på valg i år:
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Styremedlem for 1 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor for 1 år
Valgkomité for 1 år

Håper så mange som mulig ønsker å delta på generalforsamlingen!

Advertisements