Info

Skogkattringen er en interesseorganisasjon som siden 1975 har arbeidet for å rendyrke og ta vare på nasjonalkatten vår. Skogkattringen har i dag ca 118 medlemmer i Norge og har søsterorganisasjoner i de fleste land i Europa, dessuten i USA og Sør-Afrika – og Norsk Skogkatt fins i dag i alle verdensdeler, bl.a. med aktive oppdrettere til og med i Mexico, Australia og Japan.

Skogkattringen utgir et medlemsblad 2 ganger i året. Vi arrangerer opplysningsutstillinger og forsøker å holde regelmessige medlemsmøter i Oslo og andre steder i landet. Norsk Skogkattring gir også råd om avl og oppdrett, formidler salg av kattunger og tilbyr annonsering av avlshanner og vi er behjelpelige med omplassering. På nettet har vi bl.a. en oppdretterliste, liste over kattunger til salgs samt liste over omplasseringskatter og annen informasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s